MKVToolnix 38.0.0 多國語言免安裝

 • 語言介面: 多國語言(繁體中文)
 • 檔案大小: 48.7 MB
 • 軟體版本: V38.0.0[改版通報]
 • 更新時間: 2019-10-08
 • 作業系統: ALL Windows
 • 參考網站: 官方網站
 • 點閱次數:
 • 更新時間: 2019-10-08
標籤:    MKV 多媒體 視頻 影音 剪輯
 • mkvtoolnix (又叫matroska toolkit),是一套功能強大的mkv(matroska)格式製作和處理的工具,支持將多種視頻、音頻、字幕等格式封裝成mkv格式。
 • 發表評論

 • 發燒話題